Opplæringskontoret for Hotell og Restaurantfag i Trøndelag har følgende visjon: Sammen skaper vi fremtidens

fagarbeidere. Kontoret er opprettet av medlemsbedriftene for å heve kompetansen til fremtidens fagarbeidere, og

virksomheten er særlig rettet mot lærlingordningen. Vi har lærlinger i kokk-, servitør-, resepsjons, reiseliv og

institusjonskokkfaget i bedrifter over hele sørdelen av Trøndelag og i Fjellregionen. Opplæringskontoret har

kontor på Vestre Rosten i Trondheim. Kontoret har pt.2 ansatte.

100% STILLING SOM OPPLÆRINGSRÅDGIVER

Det er en interessant og spennende jobb med mange utfordringer. Stillingen er sterkt utadrettet med jevnlig

kontakt med medlemsbedrifter, lærlinger, skoler og offentlige myndigheter. Opplæringskontoret har ansvar for å

arrangere kurs og samlinger for lærlinger og fagansvarlige i bedriftene.

FORMELLE KVALIFIKASJONER:

- Ønskelig med fagbrev fra resepsjon eller reiseliv.

- Må ha kjennskap til fagopplæringssystemet

- Må beherske bruk av forskjellige dataverktøy.

- Ønskelig med yrkespedagogikk

- Ønskelig med utdanning innen markedsføring.

- Plettfri vandel.

- Må beherske Norsk muntlig og skriftlig.

PERSONLIGE KVALIFIKASJONER:

- Løsningsorientert

- Gode samarbeidsevner

- Nettverks- og relasjonsbygger

- Like å arbeide med og blant ungdom

- Pedagogiske evner

- Må kunne arbeide selvstendig

- Kontaktskapende og pålitelig

TILTENKTE ARBEIDSOPPGAVER

- Være bindeledd mellom ungdom, foreldre, skoler og bransjen.

- Planlegge, tilrettelegge og gjennomføre kurs for lærlinger

- Oppfølging av lærling og bedrifter

- Synliggjøre Opplæringskontoret i sosiale medier.

- Planlegge, organisere, tilrettelegge egen arbeidsdag.

VI KAN TILBY:

- En utfordrende og viktig jobb.

- Varierende, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.

- Et godt arbeidsmiljø

- Lønn etter avtale.

Må disponere bil. Godtgjørelse etter statens satser. Oppstart etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås fra Daglig leder Steinar Iversen. Mobil 468 26 945

Søknad med CV sendes på e-post steinar.iversen@olk.no. Søknadsfrist: 16.06.19.