Institusjonskokken

Som institusjonskokk kan du få jobb i private og offentlige institusjonskjøkken innen for eksempel helse- og sosialsektoren (sykehus, pleiehjem), skolevesenet, fengselsvesenet eller Forsvaret, på boligplattformer og i kantiner.

Institusjonskokkfagets egenart ligger i å ivareta ansvaret for heldøgns forpleining over tid og produksjon av fullverdig mat til dem som trenger spesialkost. Sentrale arbeidsområder er alt fra behandling av råvarer, kostplanlegging, sammensetting av ulike dietter, budsjettering og menyplanlegging.

Les mer ->

Din mat er din medisin
— Hippokrates