• Kontoret skal drives effektivt, og til en hver tid ha best mulig administrasjonssystem.
  • Aktiv oppfølging av medlemsbedrifter og lærlinger for å sikre kvaliteten av opplæringen.
  • Lærlingesamlinger og kurs skal være faglige suplement av høy kvalitet.
  • Lærlingenes utvikling skal til en hver tid dokumenteres.
  • Opplæringskontoret skal være et servicekontor for bedriftene og lærlingene.
  • Fokus på rekruttering skal sikre tilgang på nye lærlinger.
  • Rekruttere nye medlemsbedrifter
  • Samarbeide med aktuelle myndigheter for å sikre best mulig opplæring.
  • Kontoret skal utvikle interne lærlingekonkurranser.
  • Kontoret skal ha en informativ og oppdatert hjemmeside.