Opplæringskontoret skal sammen med medlemsbedriftene heve kompetansen til fremtidens fagarbeidere.

Vi skal rekruttere til bransjene og være synlig.

-Opplæringskontoret skal ha et tett samarbeid med medlemsbedriftene og fremtidens fagarbeider.

-Opplringskontorets kurs er faglige og av høy kvalitet.

-Gjennom synlighet skal vi rekruttere fremtidens fagarbeidere.

Kompetanseheving - Rekruttering - Synlighet